VI.Atala: Estatutu Aldaketa, Iraungipena eta itzultzea (art.38-42)