• slider44.jpg


IV.Atala: Fundazioaren Adjuntariak (art.22-23)

  • 22. ARTIKULUA.- Edozein pertsona natural edo juridiko Fundazioaren ekintza eta helburuen adjudikatari izango da.
  • 23. ARTIKULUA.- Zuzendaritza Batzordeak zuhurtziaz banatuko ditu laguntzak eta bekak aurreko artikuluan aipatu kondizioak bete eta merezimendu aski agertuko dituzten pertsonen artean. Zuzendaritza Batzordeari inork ez dio ezein pertsonaren alde Fundazioaren onuren esleipena inposatu ahal izango.